LweoNepal

Chernobyl-एक अैतिहासिक आणविक प्रकोप(Nuclear Disaster)/Summary of book in Nepali

Chernobylको Background सेर्नोबिल प्रकोप शनिबार २६ अप्रिल १९८६ मा एक आणविक दुर्घटनाबाट भएको हो, जुन यूक्रेनी एसएसआरको उत्तरमा रहेको Pripyat…

Summary of books in Nepali / “Food Fix” नेपालीमा सारांश

Summary of the book “Food Fix” in Nepali सारांश: Food Fix १-वाक्य-सारांश:  “Food Fix” पुस्तकले हामिले खाने प्रकारका खाना हाम्रो र…
LweoNepal