LweoNepal

Chernobyl-एक अैतिहासिक आणविक प्रकोप(Nuclear Disaster)/Summary of book in Nepali

Chernobylको Background सेर्नोबिल प्रकोप शनिबार २६ अप्रिल १९८६ मा एक आणविक दुर्घटनाबाट भएको हो, जुन यूक्रेनी एसएसआरको उत्तरमा रहेको Pripyat…

Summary of books in Nepali /”Energy” पुस्तकको नेपालीमा सारांश

Summary of the book in Nepali /”Energy” पुस्तकको नेपालीमा सारांश सारांश: ऊर्जा Summary in English  हामी एक चलाख प्रजाति हौं,…

Summary of books in Nepali / “The Order of Time समय को क्रम” पुस्तकको सारांश

Summary of the book “The Order of Time” in Nepali सारांश : समय को क्रम १-वाक्य-सारांश: “समयको क्रम” पुस्तकले तपाईको…
LweoNepal